Warszawa 2016

Przeglądy 5-letnie – rodzaje

Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego budynku, jego elementów i instalacji.

Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, a także instalacji gazowych i przewodów kominowych. Jedne kontrole wykonuje się raz na rok, a inne co najmniej raz na pięć lat. Omówmy bliżej przeglądy 5-letnie.

Kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat
Dodajmy, że przeglądy można przeprowadzać częściej. Odstęp między nimi może być krótszy w uzasadnionych przypadkach, jeśli coś budzi wątpliwości właściciela czy zarządcy.

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę obiektu budowlanego – sprawdzić stan techniczny, skontrolować przydatność do użytkowania, dokonać oceny estetyki budynku oraz otoczenia. Kontrola obejmuje dodatkowo badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Dodatkowo, według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r., Nr 74, poz. 836), w skład kontroli wchodzi także sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku oraz pozostałe elementy budynku ,a także te elementy, które są narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i czynniki oddziałujące podczas użytkowania obiektu, jeśli ich uszkodzenia są potencjalnym zagrożeniem dla ludzi, środowiska lub konstrukcji budynku.

Więcej informacji na stronie: https://budownictwo.dekra.pl/

Foto: Pexels / Pixabay; Ewelina