Warszawa 2016

Kalendarium

Kalendarium

Procedura przyznawania tytułu ESK 2016 rozpoczęła się na początku 2009 r. i potrwa do 2012 r., wtedy odbędzie się oficjalna nominacja.

Harmonogram działań i procedury związane z wyborem ESK
 
 I kwartał 2009  – Dzień Informacyjny
 
 IV kwartał 2009   – Ogłoszenie Konkursu na Tytuł ESK
 Zaproszenie do składania wniosków jest publikowane przez państwo członkowskie nie później niż sześć lat przed rozpoczęciem obchodów.
 
 III kwartał 2010  – Termin Składania Wniosków Aplikacyjnych
 Termin składania wniosków najpóźniej dziesięć miesięcy po opublikowaniu zaproszenia.
 
 IV kwartał 2010  – Posiedzenie Panelu Ekspertów – etap preselekcji
 Państwo członkowskie organizuje spotkanie komisji selekcyjnej, w sprawie wstępnego wyboru miast, nie później niż na pięć lat przed rozpoczęciem obchodów.
 
 III kwartał 2011  – Posiedzenie Panelu Ekspertów – ostateczna selekcja
 Państwo członkowskie zwołuje komisję selekcyjną w celu dokonania wyboru ESK, dziewięć miesięcy po spotkaniu, na którym dokonano preselekcji.
 
 III kwartał 2011  – Polska Przedstawia Miasto do Tytułu ESK
 Państwo członkowskie nominuje jedno miasto do tytułu ESK i tę decyzję podaje do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów, nie później niż na cztery lata przed rozpoczęciem obchodów.
 
 I kwartał 2012  – Opinia Parlamentu Europejskiego
 W ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania notyfikacji Parlament Europejski przekazuje Komisji opinię na temat kandydatury
 
 II kwartał  2012  – Oficjalna Nominacja Miasta – ESK
 Rada Ministrów UE nominuje miasto do tytułu ESK